Projekt Livgardet?

Regementschefen för Livgardet, Håkan Hedlund, har aldrig hört talats om ”Projekt Livgardet”.

Däremot kan han bekräfta att Livgardet samarbetar med företaget Bengt Kjellberg Personalutveckling AB. Det företaget hjälper personer tillbaka i riktigt arbete, enligt samme Håkan Hedlund.

Vi lyssnar till handläggaren Christian Bergh, på Arbetsförmedlingen City i Stockholm, som hotar med en Fas 3 anvisning till ”Livgardet” (jo, han säger så) för att det är en ”manlig” arbetsplats. Notera särskilt att han nöjt skrattar åt sig själv.

Hot Livgardet

Manlig arbetsplats

På hemsidan www.projektlivgardet.se framgår det att ”Projekt Livgardet” (det som Livgardets egen chef inte har hört talats om) utgör ”den hårda vägen” tillbaka i arbete. De arbetssökandes arbetsvilja och sociala kompetens ska mätas och utvärderas. Mål ska sättas upp och sedan ska alla kraft sättas in för att målen ska uppnås. På hemsidan står det inget om Bengt Kjellberg Personalutveckling AB.

I det underlag som Arbetsförmedlingen delar ut står det inte heller något om Bengt Kjellberg Personalutveckling AB. Där står det bara att ”Projekt Livgardet” (det som egentligen inte finns) är ett samarbete mellan Livgardet och två Arbetsförmedlingar.

Vad är det egentligen som pågår? Vad är Bengt Kjellberg Personalutveckling AB för något?

Det visar sig att Bengt Kjellberg är en gammal man som ensam äger sitt företag. VD och allt-i-allo heter Christer Bäckström. Han kallar sig för delägare, men bolagsverket kan inte bekräfta det. De har bara uppgifter att företaget ägs av den 79-årige Bengt Kjellberg.

– Får man döpa ett projekt till ”Projekt Högsta domstolen”. Nej, det är inte lagligt. Det är lika lite lagligt att kalla ett projekt för ”Projekt Livgardet”.

– Får man hävda att man anvisar till Livgardet när man egentligen anvisar till ett enmansägt företag? Nej, det kallas för oredlighet på juristspråk.

– Får Christer Bäckström spela med och låtsas som om han är anställd på Livgardet, när han tar emot personer för FAS 3 intervju? Nej, det är också oredligt att göra det.

Sedan har vi hela frågan om vad som egentligen pågår ute på Livgardet…

Vi återkommer om det. (Har du något att berätta hör gärna av dig!)

Annonser

Christian Berghs genmäle

Vi har publicerat en ljudinspelning med Christian Bergh, Fas 3 handläggare på Arbetsförmedlingen City i Stockholm.

I den inspelningen hävdar han att huvudsyftet med Fas 3 är att staten ska få tillbaka sina pengar. Han kunde dock inte svara på var det står i lagen.

På nästa möte fick han en möjlighet att förklara sig.

Lyssna noga på det här! Det är nämligen demokratisk dynamit. En statlig tjänsteman som säger två saker:

1. Arbetsförmedlingen agerar på direkta direktiv från regeringen, i strid mot lag och förordning.

2. Regeringens verkliga syfte med Fas 3 var inte det som står i lagen. Det var något helt annat.

Var god och svälj!

Christian Berghs genmäle

Men kan han ändå inte ge ett svar på var han får sin information om regeringens vilja ifrån? Nej, det kan han inte, eller kan han det?

Christian Bergh om källan

När Arbetsförmedlingen bryter mot mänskliga rättigheter

Hur kan en handläggare eller chef på Arbetsförmedlingen bryta mot mänskliga rättigheter? De verkar ju ganska oskyldiga. Många av dem ser till och med ut som bibliotekarier.

Här har vi två exempel:

1. Anna Maria Magnusson, sektionschef på Arbetsförmedlingen City i Stockholm, har i en skrivelse hävdat att om man säger att man inte vill vara kvar på en praktik anses man ha avvisat den insatsen och kan bli avstängd. Det är samma olaglighet som socialkontoren sysslar med när de stänger av någon som på en arbetsintervju har sagt till arbetsgivaren att de inte vill ha arbetet. Det man bryter mot i det här fallet är förstås yttrandefriheten:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad:

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor…”

(Regeringsformen, Kap. 2, §1)

2. Christian Bergh, handläggare för Fas 3 på Arbetsförmedlingen City i Stockholm, har på ett planeringsmöte för Fas 3 upprepade gånger frågat en arbetssökande om dennes ”existentiella livsåskådning”. Så här står det i grundlagen:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende” (Regeringsformen, Kap. 2, §2)

(1) Bergh frågar om Livsfilosofi (2) Bergh frågar om syftet med livet

”Tvång” står det visserligen, men i det kan ingå en tvångsliknande situation. Enligt reglerna för JUG måste man samarbeta när man gör en individuell kartläggning, annars kan man bli avstängd.

Det här visar bara vilka grobianer som arbetar på Arbetsförmedlingen. Deras sinne för demokrati är inte ens i knähöjd.

Ur hästens egen mun

Det är roligt att ni har börjat spela in era samtal med Arbetsförmedlingen. Glöm inte att också spela in era samtal med arbetsgivare! Och fortsätt att skicka filer till oss!

I den här ljudfilen får vi höra Christian Bergh, handläggare för Fas 3 på Arbetsförmedlingen City i Stockholm.

Han anser att det huvudsakliga syftet med Fas 3 är att staten ska få tillbaka sina pengar. När han ombads redovisa var det står skrivet någonstans, i lag, förordning, etc, teg han bara. Han hade inget svar.

Christian Bergh Syfte Fas 3

Den stora fråga som inställer sig är om Christian Bergh är en ensam galning?

Eller säger han bara vad alla på Arbetsförmedlingen redan vet?

I det senare fallet pågår det ren statskriminalitet. Det vill säga att Arbetsförmedlingen inte gör vad som står i lag och förordning. Istället gör den det som den uppfattar att regeringen egentligen vill.

Hur fungerar det här? Sitter Anders Borg och Sven-Otto Littorin i Angeles Bermudez-Svankvist limousine och dricker champagne och bestämmer vad Arbetsförmedlingen egentligen ska göra med Fas 3?

Demokrati?

I början var lagen

Om man ska gå till botten med vad Jobb- och utvecklingsgarantin är för något, hamnar man i en lag. (Kanske inte helt och hållet. Allra först kommer förarbeten och en proposition, men vi börjar för enkelhetens skull med lagen).

Vi hittar då något som heter ”Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program”. (Som ni märker är den äldre än den borgerliga regeringen. En aktivitetsgaranti har alltså funnits innan 2006).

Den här lagen är egentligen inte så intressant, eftersom den är mycket övergripande. (Man kan förstå det i och med att alliansen bara har ändrat i en befintlig lag för att styra Jobb- och utvecklingsgarantin). Men, det är där ändå där som det hela börjar.

Lagen har redan hunnit ändras flera gånger. Vill man se vilka ändringar som har gjorts hittar man dem här: ändringar. En sak har dock inte ändrats. Det är första paragrafen. Så här står det i den:

”Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.”

Om en handläggare på Arbetsförmedlingen hävdar något annat om Fas 3 i Jobb- och aktivitetsgarantin, till exempel att ”Du har levt på bidrag så länge att nu vill staten ha tillbaka sina pengar. Detta är huvudsyftet med Fas 3, inte att vi ska försöka hitta den plats åt dig som snabbast leder tillbaka till arbete”.

Vad innebär det?

Svar: att den handläggaren är kriminell.

Och om han eller hon bara säger det som anses gälla internt på Arbetsförmedlingen, vad innebär det?

Svar: att Arbetsförmedlingen är en kriminell organisation.

Nu går vi längst ut och längst ner, till de konkreta skriftliga riktlinjerna för handläggarnas arbete med Fas 3. Det så kallade handläggarstödet. Vad står det där?

”Vid val av anordnare är det viktigt att Arbetsförmedlingen verifierar den tidigare kartläggningen och vid behov uppdaterar denna. Detta för att kunna anvisa deltagaren till den anordnare som bäst bedöms ge en sysselsättning som på sikt kan leda vidare till en anställning på den öppna arbetsmarknaden.” (Ur NATIONELLT; Handläggarstöd Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 3; 2010-01-04)

Längst ner och längst ut i organisation står det alltså samma sak som i lagen och exakt det som vi redan har påtalat för flera anordnare av Fas 3 plats i Stockholmsområdet. Det ska finnas en individuell handlingsplan och den ska styra valet av Fas 3 plats.

Ändå är det inte det som Arbetsförmedlingen verkar göra i praktiken.

Det ska vi få bekräftelse på i nästa inlägg. I det får vi höra Christian Bergh, handläggare för Fas 3 på Arbetsförmedlingen City i Stockholm, berätta vad han anser vara det huvudsakliga syftet med Fas 3.

Ja, du läste rätt! I nästa inlägg ska du faktiskt får höra vad en handläggare på Arbetsförmedlingen säger om detta. Vi kommer nämligen att lägga ut en ljudinspelning.